ประกาศการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน (Announcement to university Staff)


(งานสภามหาวิทยาลัย งานสำนักงานอธิการบดี งานสารบรรณ และเลขานุการผู้บริหาร) กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ์ และงาน Admin Service Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะงานระบบ ICT และศูนย์ประสานงานในภาวะอุทกภัย)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องดำเนินงานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของมหาวิทยาลัย และงานจำเป็นเร่งด่วนถึงแม้มหาวิทยาลัยจะยังประสบปัญหาอุทกภัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยได้ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าบุคลากรสังกัดหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเร็ว โดยบุคลากรสามารถเข้าทำงานดังนี้

 • ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2554 สำหรับงานด้านระบบ ICT การประสานงาน และงานเบิกจ่ายเงินเดือน งานสภามหาวิทยาลัย
 • ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2554 สำหรับบุคลากรที่สามารถเดินทางไปกลับ หรือพักค้างภายในมหาวิทยาลัย หรือไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำท่วม โดยมหาวิทยาลัยจะจัดที่พักให้ที่ตึกอธิการบดี สำหรับอาหารสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าทั่วไป
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2554มหาวิทยาลัยคาดว่าบุคลากรสามารถเข้ามาทำงานได้ตามปกติ

บุคลากรจะมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นประมาณ 21 วัน บุคลากรที่ไม่สามารถมาทำงานในวันดังกล่าวได้สามารถทำงานชดเชยในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยไม่มีการเบิกค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ บุคลากรแต่ละคนจะต้องมีจำนวนวันทำงานถึงเดือนเมษายน 2555 ทั้งสิ้น 122 วัน (รายละเอียดตามตาราง)

สำหรับบุคลากรที่ต้องการเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ให้แจ้งรายชื่อที่หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านระบบไฟฟ้า น้ำประปา และเครื่องนอน

สำหรับหน่วยงานอื่นมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

รศ.ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์

รองอธิการบดี

17 พฤศจิกายน 2554

Announcement to university Staff:

According to urgency of some jobs such as work at University Council, the Office of President, the correspondence work and administrators’ secretaries, the Financial Department, the Human Resource Department, the Department of Policy and Planning, the Department of Public Relations and the Admin Center Service, the Office of Academic Resources and Information Technology (only ICT work and Flood Situation Cooperation Center), the University would like to request staff involving above mentioned departments and offices to work upon the schedule shown below:

 • From November 10th, 2011: For ICT work and Flood Situation Cooperation Center, Salaries and Wages Division and University Council work.
 • From November 21st, 2011: For any staff who can travel from and to the University or who can stay in the University or who have not had any effects from the flood crisis. The University will arrange accommodation and needed facilities to stay at the President Building. Food and beverage can be found from the nearby general shops.
 • From December 1st, 2011: For every staff. It is expected that all staff will be able to perform the tasks.

Every staff will have 21 flexible days in case of being not able to work upon the schedule. However, all staff needs to complete 122 working days being counted until April 2012. To complete the aforementioned schedule, the staff can work on Saturday and Sunday without overtime compensation instead. The detail is shown in the below table.

Staffs that will come to perform the tasks From November 21st, 2011, please inform the head/ work supervisor in order to prepare an accommodation and other facilities.

Announcement for other department/division/office will be informed later.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

Posted on พฤศจิกายน 18, 2011, in กำหนดการต่าง ๆ, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำหรับบุคลากร, In English and tagged , , . Bookmark the permalink. 10 ความเห็น.

 1. พรรณปพร โภคัง

  ในส่วนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องการประชุมของคณบดี หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี น.ส. พรรณปพร โภคัง เบอร์โทร 089 888 1050 หรือทาง FB ของ kunao_ao@hotmail.com หรือ pragrtech@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

 2. อยากทราบว่ากำหนดการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาปริญญาโทก็เป็นวันที่ 19 ธันวาคม เหมือนกันใช่หรือเปล่าค่ะ

 3. นักศึกษาสามารถเข้าไปช่วยทำความสะอาดหรืออะไรได้บ้างหรือป่าวครับ

 4. แล้วถ้า 21 วัน ของเดือน พ.ย. ไม่สะดวกไปทำงาน แต่ไปทำงานวันที่ 1 ธ.ค. ก้อต้องมาทำงานชดเชยให้ครบ 122 ในวันเสาร์อาทิตย์ ให้ครบจำนวนวันที่กหนดข้างต้นหรือเปล่าค่ะ

 5. แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดไหมคะหรือต้องมาทำงานเช่นวันพ่อ

 6. คาดว่าน้ำ-ไฟ จะใช้ได้เมื่อไหร่ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: