ประกาศ มทร.ธัญบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (Announcement to every concern:November 7th, 2011 )


มหาวิทยาลัยฯได้ประชุมผู้บริหาร​ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อาคารฟอร์จูน รัชดา และได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆดัง​นี้
1. มหาวิทยาลัยฯเลื่อนกำหนดเปิดภาค​เรียนไปเป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 แต่ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร ทาง www.rmutt.info โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
2. กำหนดการเปิดทำการและการกลับมาป​ฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยง​านภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจาร​ณาสั่งการ ประสานงานมอบหมายและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยฯจัดตั้งสำนักงานชั่​วคราว ที่สถานีวิทยุ อาคารฟอร์จูน รัชดา และหากประสบปัญหาน้ำท่วม จะย้ายไปใช้พื้นที่ มทร.กรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครใต้ ซึ่งได้ประสานงานไว้แล้ว
4. มหาวิทยาลัยฯมอบหมายให้หัวหน้าห​น่วยงาน เข้าไปประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ มทร.ธัญบุรี เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูระยะสั้นและ​ระยะยาวเพื่อเสนอต่อไป
5. สำหรับบุคลากรที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารทางSMS สามารถสมัครขอรับข่าวสารได้ทาง www.rmutt.info หรือ โทรแจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 082-684-4690 และ 083-844-5271 หรือ e-mail : office.arit@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7 พฤศจิกายน 2554

Announcement to every concern: 

After the University administrators’ meeting at RMUTT Broadcast station at Fortune Tower, Ratchda, Bangkok, the report is concluded that:

 • The University decided to postpone the opening day for new semester, it is November 21st, 2011.  Nevertheless, the student should keep following the university news at www.rmutt.info.
 • The University assigned the department director in each department to set the opening day for operation and to locate responsibility for the staff  under the appropriate consideration.
 • The University will establish the temporary office at MUTT Broadcast station at Fortune Tower, Ratchda, Bangkok. If here is deluged , the temporary office will be moved to Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok Technical Campus.
 • Currently, the University has already assigned the University staff to draft short and long-term rehabilitation plan. It will be proposed soon.
 • If wanting to receive the news of the University via SMS, the staff can apply to receive at www.rmutt.info or call 082-684-4690 and 083-844-5271 or e-mail us at office.arit@gmail.com.

RMUTT: November 7th, 2011

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

Posted on พฤศจิกายน 7, 2011, in กำหนดการต่าง ๆ, ข่าวประชาสัมพันธ์, In English and tagged , , . Bookmark the permalink. 24 ความเห็น.

 1. เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มากๆครับ

 2. ขอถามแทนแล้วกัน

  แล้วประกาศเลื่อนแต่ นศ.เหรอครับแล้วอาจาย์กับบุคลากรหละครับ จะยังไงดีช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมครับขอถามแทนอาจาย์และเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะครับ เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ไม่น่าจะมาได้ในวันที่ 14 นะครับ

  • กำหนดการเปิดทำการและการกลับมาป​ฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยง​านภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจาร​ณาสั่งการ ประสานงานมอบหมายและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม

   • แสดงว่า ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยงานใช่ไม๊คะ แล้วถ้าไม่ได้รับคำสั่งอะไรแสดงว่าให้รอไปก่อนเหรอคะ หรือต้องสอบถามอย่างไรคะ

    ขอแสดงความคิดเห็นว่า ทำไมไม่ประกาศเป็นทางการเลยคะ ว่าแต่ละหน่วยงานจะสั่งการเช่นไร เพราะคิดว่าบุคลากรแต่ละท่านคงจะต้องวางแผนล่วงหน้าในการเดินทาง การหาที่พัก ประกาศแบบนี้ก็ไม่รู้จะจองตั๋วล่วงหน้าอย่างไร

    รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

 3. อยากทราบว่าม.เลื่อนเปิด แล้ววันปิดเทอมนี่เลื่อนมั้ยค่ะ หรือต้องเร่งเรียนให้ทันตามกำหนดการเดิม

  • มหาวิทยาลัยฯได้ประชุมผู้บริหาร​ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อาคารฟอร์จูน รัชดา และได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆดัง​นี้
   มหาวิทยาลัยฯเลื่อนกำหนดเปิดภาค​เรียนไปเป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 แต่ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร ทาง http://www.rmutt.info โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

 4. แล้ว กยศ อ่ะต้องรอกำหนดการใหม่ไหมอ่ะ

 5. ในลักษณะของการสั่งแบบนี้ผมว่าผู้บริหารมหาลัยต้องการกระจายความรับผิดชอบลงไปที่หัวหน้าหน่วยงาน เพราะไม่เข้าใจถึงปัญหารายย่อยมากกว่า แต่การทำแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้มีคำตอบที่ชัดเจนปรากฎขึ้นมาเลย เพราะผู้บริหารแต่ละคณะก็ไม่สามารถเข้ามาจัดการและก็ไม่มีคำสั่งอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ต้องรอดูจากผู้บริหารมหาลัยอยู่ดี ก็เด้งไปเด้งมาแบบนี้ล่ะครับ

 6. เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ

  1. เลื่อนเปิดภาค​เรียนเป็น 21 พ.ย. 2554
  ควรสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เวลาอันมีค่าในช่วง 14 วันที่เหลือให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราไปสู่อีกระะดับ
  2. หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กำหนดหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
  ควรสร้างช่องทางและแนวทางให้แต่ละหน่วยงานสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆระดับ (ระดับนโยบาย ระดับวางแผน และระดับปฏิบัติการ)
  3. สำนักงานชั่​วคราว
  อาจกำหนดให้ใช้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งไม่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมและการเดินทาง โดยอาจประสานงานขอใช้สำนักงานของ มทร. โดที่อยู่ในบริเวณใกล้กรุงเทพ ที่มีความพร้อมเรื่องที่พักและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้บุคลากรระดับนโยบายและระดับวางแผน ตัวแทนระดับปฏิบัติการ นักศึกษา ศิกษ์ที่รักมหาวิทยาลัยบางส่วน ได้ร่วมหารือกันไม่เฉพาะแผนฟื้นฟูแต่อาจรวมถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย
  4. แผนฟื้นฟูระยะสั้นและ​ระยะยาว
  ควรเปิดช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกำหนดไม่เฉพาะแผนฟื้นฟู่แต่ต้องสอดคล้องต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในระยะสั้นและระยะยาวด้วย (อาจเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ Cluster ที่เคยกำหนดไว้ หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน)
  5. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางSMS
  ควรใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมด 14 วันสำรวจดูว่าวิธีการสื่อสารต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวคือข้อใด

 7. ถ้าเปิดแล้วยังไปเรียนไม่ได้ ให้ทำไงครับ

 8. เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านเนื่องจาก ความไม่ชัดเจน เรื่องน้ำ,ไฟฟ้า ระบบserver ฐานข้อมูลที่ต้องใช้ และต้องประสานกับ สวส.ในการทำงาน เมื่อเข้าไปแล้ว สามารถใช้ได้หรือไม่ ไฟฟ้ารั่วมีหรือไม่ถาม กองกลาง เมื่อเข้าไปแล้วบาหน่วยงานบางคนอยู่ข้างในพอได้ ถ้ามีน้ำไฟ มันมีรายละเอียดเยอะครับ ผู้ปฏิบัติงานไม่กลัว เรื่องการทำงานกลัวสาธารณูปโภค และอื่น ๆ เข้าไปติดเกาะไม่แตกต่าง สู้ ๆ และรอ หัวหน้าหน่วยงานสั่งการมาเลยครับเจ้านาย

 9. ขอให้ปรับปรุง รูปสภาวะน้ำในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบันเพิ่มเติมทุกวัน วันละรูป 2 รูป จะได้ไหมครับ

 10. นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  กำหนดการสอบตรงวุฒิ ปวส.เลื่อนการส่งเอกสารมั้ยครับ เพราะเรื่องนี้ผมว่าหลายคนคงสงสัย
  ส่วนเรื่องเรียนเทอมสอง นักศึกษาจะเรียนทันกันมั้ยครับ เพราะถ้าเปิดเทอมแบบนี้เวลาเรียนมันน้อยมากเลยครับ เพราะอาจจะเป็นการเร่งเรียนหนักมากเกินไปครับ

 11. น้ำใน ม.ลด แต่ข้างนอกมันไม่ลด จะให้ไปทำงานยังไงหละครับเจ้านายยยยยยย

 12. ต้องส่งกู้ยืมที่ไหน
  เมื่อไหร่คะ

 13. สู้ๆนะครับผมเข้าใจ เพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมอยู่ แต่เสียดายจังรอเที่ยวงานลอยกระทงในม.ตั้งหลายเดือน คงอดซะแล้วปีนี้ แต่ถ้าให้ดีขอจัดแบบเดิมแต่เปลี่ยนเป็นวันสำคัญวันอื่นได้ไหมครับ แฮ่ะๆ สู้ตายครับ :))

 14. แล้วจะมีการช่วยเหลือนักศึกษาที่บ้านถูกน้ำท่วมไหมครับ

 15. หากเจ้าหน้าที่จะเดินทางไป ในมหาวิทยาลัยมีที่พักพิงให้ไหมค่ะตอนนี้

 16. แล้วในกรณีที่น้ำใน ม.ลด แต่พื้นที่โดยรอบไม่ลดล่ะคะ จะทำยังงัย

 17. แล้ว ถ้าที่บ้านน้ำยังไม่ลดไม่ สามารถ กลับเข้าไปได้ แล้วเปิดเรียนแล้วจะทำยังไง ละครับ ในน้ำก็มี เข้เต็มเลย = = หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านล้างไปแล้ว

 18. สู้ๆนะค่ะ เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆอาจารย์ทุกคน อย่าพึ่งท้อนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: