ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554


ประกาศ  สำหรับบุคลากร

เนื่องจากปัญหาอุทกภัยและการเดินทาง ทางมหาวิทยาลัยจึงขยายวันหยุดออกไปจนถึงวันที่ 9พ.ย. 54 และ  เปิดทำการในวันที่ 10 พ.ย. 54  สำหรับงานที่จำเป็นและเร่งด่วนให้ผู้บ​ริหารประสานงานและดำเนินการ  จัดเตรียมแผนงานฟื้นฟู และพิจารณาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้​าแสงสว่าง  แนวทางการระบายน้ำหลังน้ำลด และปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยฯจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะพิจาณาผลกระทบด้านต่างๆ เช่นการเดินทาง ปัญหาอุทกภัยในที่อยู่อาศัย การจัดการศึกษา การขอรับการบริการต่างๆจากนักศึกษา ศิษย์เก่า  สภาพพื้นที่และการระบายน้ำ การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  โดยมีการทบทวนสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ายน้อยที่สุด หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัวและการวางแผนการเดินทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4 พฤศจิกายน 2554

Posted on พฤศจิกายน 4, 2011, in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำหรับบุคลากร and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: