ข่าวสารด้านบุคลากร (Staff news)


มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรดังนี้

  • มหาวิทยาลัยจะเปิดทำงานในวันที่ 10 พ.ย. 2554 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้างผ่านเว็บไซต์ และ SMS
  • การสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยขอเลื่อนจนกว่าสภาวการณ์ของมหาวิทยาลัยกลับสู่ปกติ
  • การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรขอเลื่อนไปหลังวันที่ 10 พ.ย. 2554
  • บุคลากรที่ประสบภัยจากอุทกภัยครั้งนี้ ให้ถ่ายรูปบ้าน (ควรมีบ้านเลขที่) ที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งกรอกแบบสำรวจความเสียหาย ความช่วยเหลือ และการฟื้นฟู  ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือต่อไป
  • ถ้ามีปัญหาสามารถฝากข้อความที่เว็บไซต์ หรือสอบถามตามเบอร์โทรที่ Call Center

ขณะนี้ได้ตั้งสำนักงานสารสนเทศ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ถ้าน้ำในมหาวิทยาลัยลดต่ำกว่า 60 ซม. จะสามารถเข้าไปทำงานตามปกติได้ มหาวิทยาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รองอธิการบดี (บริหารและคลัง)

4 พ.ย. 2554

Staff news

The University may announce the news for the University staff as bellow;

  • The University will be operated on November 10 th, 2011. However, please follow the website and read SMS  for any updated news.
  • The interviews for university staff recruitment has been postponed until the flood situation passes.
  • Any meeting relating to personnel administration is also postponed.
  • Any staff who is affected from flood situation desires to get flood aids, please  take your house photos (with address number) and fill in the flood assistance survey.
  • Any further questions to the above announcement, please leave messages here.

Currently, the University established temporary Information Technology Center at Karnchanaburi province. The center will be operated at the original working place (Thanyaburi, Pathuthani province) when the water level declines till 60 centimeters.

The University has to apologize for any incontinence.

VP (Finance and Administration)

November 4th, 2011

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

Posted on พฤศจิกายน 3, 2011, in ข่าวประชาสัมพันธ์, In English and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: